Är det lönsamt att hyra byggutrustning?

Inköp av byggmaskiner är en seriös investering. Priserna på maskiner som grävmaskiner, grävlastare och bandgrävare är extremt höga. Det finns dock en alternativ lösning – istället för att köpa dyr utrustning kan du välja att hyra den under korta eller långa perioder. Denna tjänst används ivrigt av både ägare av olika typer av företag och privatpersoner.

När ska du välja att hyra byggutrustning?

Uthyrning av entreprenadmaskiner blir lönsamt främst i avsaknad av egna maskiner. Problemet gäller främst företag som arbetar i mindre skala eller de som bara debuterar på den krävande byggmarknaden. Dessutom är hyra av specialmaskiner
fördelaktigt i fallet med:

  • befinner sig i en svår ekonomisk situation som förhindrar inköp av nödvändig utrustning (vi kommer att betala mycket mindre för att hyra den),
  • skador på maskiner som används (att låna utbytena gör det möjligt att fortsätta arbetet smidigt),
  • om det bara finns en tillfällig efterfrågan på utrustningen – inköp av dyra maskiner, som den framtida ägaren endast kommer att använda periodiskt för att utföra specifika arbeten, är en onödig kostnad,
  • genomför genomförandet av ett projekt som involverar att utföra aktiviteter som går utanför verksamhetsområdet som är typiskt för ett visst företag (företag väljer då ofta att anställa underleverantörer med specialutrustning; detta alternativ används också av företag som utför order utanför deras tilldelade område – transport av maskiner till en plats långt ifrån deras permanenta säte är inte billigt),
  • inte har en lämplig plats för förvaring av byggmaskiner (den inköpta utrustningen kräver också regelbundna inspektioner och ordentligt underhåll, vilket medför extra kostnader; dessutom tar hyresföretagen hand om maskinernas goda tekniska skick och kommer ihåg sina försäkringar).

Kontakta oss för markarbeten i Göteborg!