HUR MYCKET SAND BEHÖVER JAG?

Vill du veta hur många kubikmeter sand du behöver? Beräkna mängden med vår praktiska sandkalkylator. På så sätt vet du omedelbart hur mycket sand du behöver.

Höjer du trädgården eller bygger du en sandbädd under en terrass? Eller börjar du bygga en grund eller uppfart? Om du har liten kunskap eller erfarenhet av ”markarbeten” kan det vara ganska utmanande att beräkna mängden kubikmeter sand du behöver. Till exempel måste du ta hänsyn till ytans längd, bredd och djup. Dessutom har sand också en viss densitet och kan sedimentera. Det senare är särskilt fallet med gatesand, varför vi alltid rekommenderar att beställa tio procent extra.

SUMMAN AV HUR MYCKET SAND DU BEHÖVER

För att beräkna mängden sand du behöver kan du enkelt beräkna mängden med hjälp av följande tre steg:

  • Beräkna först antalet kvadratmeter:
  • Multiplicera antalet kvadratmeter med önskad tjocklek (cm) i sandskikt;
  • Beställ sedan ytterligare tio procent sand (för sedimentering eller för att användas som fogsand).

Beräkna mängden sand som du behöver? Här är ett exempel på beräkning:

Antag att du har en yta (uppfart, grund, trädgård) på 5 x 11 meter, vilket gör totalt = 55 m² (5 × 11). Du multiplicerar sedan detta med önskat djup, till exempel 20 centimeter. Detta ger dig beräkningen: 55 x 0,20 = 11. Slutligen beräknar du tio procent extra (före avräkning): 11 x 110% = 12,1
Så du behöver ungefär 12 kubikmeter sand.

Behöver du hjälp ifrån ett professionellt företag för markarbeten? Kontakta oss, vi är bäst på markarbeten i Göteborg och har skapat oss ett mycket gott ryckte under våran tid i branschen.