Markrensning för en ren jord

Du har en mark i åtanke där du vill bygga ett hus. Eller kanske har du hittat det perfekta huset med en fin trädgård. Det finns mycket att tänka på när man köper ett hus eller en mark, inklusive en förklaring om rena grunder.

Vad är en ren markförklaring?

Namnet säger allt. Det är ett uttalande som anger hur ren marken är. Detta beror på att jord kan förorenas med till exempel asbest, hushållsavfall, olja eller byggavfall. Om jorden är allvarligt förorenad kan det kosta en hel del att städa upp den igen.

När du köper ett hus är du skyldig att utreda. Det betyder att du måste ta reda på om det finns markföroreningar runt huset du vill köpa. Säljaren och alla mäklare har å andra sidan skyldighet att lämna ut information. De måste informera den nya köparen om jorden är förorenad eller inte.
Se bara till att när du köper ett hus, ansöker du om ett certifikat för ren mark. Du kan sedan ange i kontraktet vem som är ansvarig för jordrensning. Om du tecknar ett köpeavtal och först efter ett antal år får reda på att din mark inte är ren, betalar du själv.

Hur kan jordrensning hjälpa till?

Något som inte är rent måste rengöras. Och det gäller även markföroreningar. Om det visar sig att jorden är förorenad är det bäst att ringa till en professionell som hjälper dig med saneringen. Dessa har rätt utrustning för att leta efter förorenad mark, bestämma vad jorden är förorenad med och vad som är nästa steg.

Markarbeten i Göteborg

Vi har specialiserat oss på rengöring av golv i flera år. Om du ansöker om markarbeten i Göteborg kommer vi att utarbeta en handlingsplan tillsammans med dig. Vi kommer att informera dig i förväg om kostnaderna så att du aldrig möter överraskningar. Vi fortsätter sedan snabbt och försöker orsaka så lite besvär för dig och dina grannar som möjligt. Vi transporterar den förorenade jorden och ser till att din jord rengörs igen. Kontakta oss för markabeten i Göteborg.