Vad är markpackning?

Man sa tidigare att grunden för en solid struktur i varje hus är starka och hållbara fundament, men knappast någon av oss inser att för att stiftelserna ska kunna utföra sina funktioner ordentligt måste de placeras på en lämplig mark. Ofta visar det sig dock att marken är för svag och kräver förstärkning när man börjar bygga.

Detta är vad jordpackning används för, dvs. en typ av markarbeten vars syfte är att erhålla mark med tillräcklig styrka och sammanhållning. Olika metoder används för detta ändamål, såsom tampning, strålfogning eller injektion av cementmurbruk. Han tillämpar också jordpackning när jorden är:

  • för fuktig
  • inte tillräckligt fuktig

och kan därför inte stödja grunden för strukturen, vilket gör det omöjligt att arbeta på byggarbetsplatsen. I vårt inlägg kommer vi att titta på olika metoder för markpackning.

Spöstraff

En av de enklaste och därför mest använda metoderna är komprimering, som består i att blötlägga sandjorden med små mängder vatten och sedan knåda den med mekaniska anordningar, vilket ökar densiteten. I fallet med komprimering av fuktig jord drivs grus eller små stenar i marken istället för vatten.

Cementmurbruk

En annan metod för jordpackning är användningen av cementmortelinsprutningar. En flytande cement införs i jorden och fyller de intermolekylära utrymmena. Denna metod används främst för att förbättra markens täthet och styrka. Du kommer också att behöva stålrör, slagna till rätt djup.

Stålfogning

Den mest moderna metoden för jordkomprimering är stålfogning. För att utföra lämpliga aktiviteter behöver du en stabiliserande uppslamning. När det blandas med jord blir det tjockare. Denna uppslamning pressas i marken med en speciell stång, som drivs till ett visst djup. Hela processen äger rum med tryck från 220 till 320 bar. Därefter dras stången gradvis ut ur marken, vilket resulterar i en betongcylinder med en given höjd.

Kontakta oss för markarbeten i Göteborg!